G & D CONSTRUCT BVBA verklaart dat het alle klanteninformatie vertrouwelijk behandelt. G & D CONSTRUCT BVBA waarborgt de privacy van deze informatie door beveiligde, en met een paswoord beschermde servers. G & D CONSTRUCT BVBA zal voor het gebruik van deze gegevens de toepasselijke Belgische en Europese wetgeving respecteren. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt in het kader van onze dienstverlening en worden enkel hiervoor met derden uitgewisseld.  De klant kan op elk moment zijn gegevens consulteren en laten aanpassen of schrappen.


G & D CONSTRUCT BVBA  déclare que toutes les informations concernant la clientèle sont traitées confidentiellement. G & D CONSTRUCT BVBA  garantit la confidentialité des données en protégeant ses serveurs au moyen de mots de passe. Dans l’utilisation qu’elle fait des données, G & D CONSTRUCT BVBA respectera la législation Belge et Européenne en vigueur.  Ces informations ne sont utilisées que dans le cadre de ses activités et sont uniquement échangées avec des tiers à cette fin. Le client peut consulter ses données à tout moment et les faire ajuster ou supprimer.


G & D CONSTRUCT BVBA declares that all customer information is treated confidentially. G & D CONSTRUCT BVBA guarantees the confidentiality of this information by password-protected servers. G & D CONSTRUCT BVBA will comply with the Belgian and European legislation for the use of this data. This information is only used in the context of G & D CONSTRUCT BVBA’s activities and is only exchanged with third parties for this purpose. The customer can consult his data at any time and have them adjusted or deleted.